Kompleksowe usługi budowlane: Od fundamentów po wykończenie – Gotowe domy pod klucz

Zakres robót

Nasze prace rozpoczynamy od poziomu płyt fundamentowych lub stropów nad piwnicą. Po montażu sprefabrykowanych elementów ścian, stropów i dachu przystępujemy do wykończenia robót zewnętrznych, t.j. pokrycia dachówką cementową, orynnowania i tynkowania. Wewnątrz domu, po wbudowaniu instalacji sanitarnych, rekuperacji i instalacji elektrycznej, prowadzimy prace wykończeniowe do stanu pod klucz, czyli włącznie z malowaniem, podłogami laminowanymi i obiektami sanitarnymi. W trakcie budowy przeprowadzamy dwukrotnie testy szczelności budynku tzw. blower-door. Po przekazaniu klucza, inwestor może od razu wprowadzić się do gotowego domu.

Technika instalacji

Nasze domy wyposażone są w wysoko efektywne pompy ciepła typu powietrze/woda. Ciepło rozprowadzamy poprzez instalację ogrzewania podłogowego. Temperatura każdego pomieszczenia regulowana jest termostatem. O dobry klimat i świeże powietrze dba instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła. Dzięki takiemu w pełni zautomatyzowanemu i bezobsługowemu sposobowi, zapewniony jest dopływ świeżego powietrza. Ponadto, jest ono ogrzewane energią pozyskaną przez system rekuperacji.

Każde pomieszczenie wyposażamy w bogaty osprzęt elektryczny. Okablowanie prowadzimy do szafki bezpiecznikowej, którą robimy automatycznymi bezpiecznikami Fi.